Kirjalik tõlge

 • Kvaliteetse kirjaliku tõlke tegemises osaleb mitu inimest. Tõlketöö võib vastavalt tellija soovile ja vajadustele sisaldada erinevaid tööetappe (teksti tõlkimine, toimetatamine (sisuliselt või keeleliselt), keelekorrektuuri tegemine).
 • Levinuim on tavatõlge, mille puhul on tekst grammatiliselt, ortograafiliselt ja semantiliselt tõlgitud korrektselt, tekst võimaldab selle probleemideta mõistmist.
 • Erialane tõlge - erialase teksti tõlge, kus kasutatakse kindlat ja täpset terminoloogiat. Spetsiifiline tõlge vajab alati erialaspetsialisti või terminoloogi poolset toimetamist.
 • Kvaliteet-tõlge - tõlge, milles pole lubatud vähimatki eksimust, mille keelekasutus peab vastama kõrgtasemele (näiteks trükki minevad materjalid, interneti koduleheküljed, reklaamtekstid vm.). Kvaliteettõlget vajavad materjalid peavad olema eranditult läbinud nii keelelise toimetamise kui tehnilise korrektuuri.

Keeled

 • Põhikeeled on eesti, vene, inglise, soome ja saksa keel.
 • Lisaks tõlgime läti, leedu, poola, ukraina, ungari, prantsuse, hispaania, rootsi, norra, itaalia, tsehhi keelest ja keelde.
 • Teeme tõlkeid ka võõrkeelest võõrkeelde. Konkreetse keelepaari kohta küsige meilt täpsemat teavet.

Hinnad

 • Tõlketöö pikkust arvestatakse teksti enda pikkust kajastava ühikuga, mis sõltuvalt keeletüübist võib erinevates kultuuriruumides olla erinev. Eestis on üldiselt kasutusel standardlehekülg pikkusega 1800 tähekohta. See vastab trükimasina leheküljele, kus tekst paikneb 30 reas (igaühes 60 tähekohta), trükitud 1,5 reavahega.
 • Tõlkimise kiirus on 4-5 mahulehekülge tööpäevas. Aega peab aga arvestama ka toimetamiseks ja korrektuuriks. Mida kallim ja kvaliteetsem tõlge, seda enam kulub aega.
 • Vajadusel teostame ka tõlgitud tekstide kujundamist ja küljendust.
 • Tõlkide töö tasustamise osas puuduvad ühtsed hinnakirjad. Iga tellimuse kohta oleme valmis koostama konkreetse hinnapakkumise vastavalt Teie spetsifikatsioonile.
 • Küsi meilt hinnapakkumist või saada siit samast tellimus.

Tellimisvorm

Klientide arv
Nimi
Telefon
E-post
Tõlketeenuse kirjeldus